Werving & Selectie

Hoe langer de ‘crisis’ duurt, hoe meer reacties u zult ontvangen op vacatures. Hoe vindt u nu de goede kandidaten? Goed kunnen selecteren is een eerste vereiste. Daarvoor is het noodzakelijk dat teamleiders en managers een functieprofiel kunnen opzetten en een CV kunnen lezen en begrijpen. En in een gesprek moet je door de nervositeit van een kandidaat kunnen heenkijken en vragen formuleren die u de juiste informatie oplevert. Belangrijke vaardigheden die wij graag helpen leren.

Leerdoelen

  • Lezen en begrijpen van functieprofielen
  • Lezen en begrijpen van CV’s
  • Luisteren, doorvragen, gebruik open vragen
  • Herkennen van en werken met non-verbale communicatie
  • Zelfstandig voeren van gesprekken

Profiteer extra van deze training door de leerdoelen en praktijkcases kosteloos aan te passen aan uw organisatie.

Training
Deze in company training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

Bij een individuele training worden theorie en praktijk gecombineerd in 1 dagdeel. Bij een groepstraining starten wij met de theorie 1 dagdeel, gevolgd door 1 dagdeel praktijk. Groepsgrootte maximaal 10 personen.