Verzuimgesprekken

“Ben je ziek of loop je te balen?” Mag je vragen waarom iemand niet kan werken? Heb je het recht om iemand het hemd van het lijf te vragen over zijn of haar ziekte? Mag je vragen of iemand ‘morgen’ wel weer komt?

Verzuimgesprekken balanceren altijd op de grens van oprechte (persoonlijke) interesse en het economisch belang voor de werkgever. Dat is niet alleen moeilijk, het blijkt ook grote invloed te hebben op verzuim in de toekomst. En dan gaat het over een belang wat de werkgever rechtstreeks raakt. Een must dus voor teamleiders en managers.

Leerdoelen

  • Het voeren van verzuimgesprekken volgens protocollen
  • Bewust worden van de verschillende verzuimoorzaken
  • Ziekmelding in ontvangst nemen als leidinggevende
  • Tussentijds telefonisch contact
  • Werkhervattingsgesprek
  • Frequent verzuimgesprek
  • Gesprekstechnieken aanleren, bijleren.

Profiteer extra van deze training door de leerdoelen en praktijkcases kosteloos aan te passen aan uw organisatie.

Training

Deze in company training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

Bij een individuele training worden theorie en praktijk gecombineerd in 1 dagdeel. Bij een groepstraining starten wij met de theorie 1 dagdeel, gevolgd door 1 dagdeel praktijk. Groepsgrootte maximaal 10 personen.