Time Management

Time management is een werkstijl waarin prioriteit en planning zorgen voor efficiënt werken. Het excuus van teveel werk voor te weinig mensen, te moeilijke procedures en te weinig ondersteuning wordt door ons ontzenuwd en wij helpen je naar jezelf te kijken. Hoe ga je om met ad hoc vragen, met je e-mail, vragen van collega’s die onverwacht komen binnenvallen, oponthoud door een lang telefoongesprek. Het gaat over kiezen, over werklast en werkdruk en het effectief omgaan met tijd. Aan het werk dus! Blijf jezelf ontwikkelen.

Leerdoelen

  • Effectief omgaan met tijd
  • Tijdsbesteding in kaart brengen en verbeteren
  • Leren omgaan met het stellen van prioriteiten
  • “Nee” zeggen tegen medewerkers / collega’s
  • Duidelijke planning van korte-, middellange- en lange termijn acties
  • Beter inzicht te krijgen in de tijdsverdeling over de dag.

Profiteer extra van deze training door de leerdoelen en praktijkcases kosteloos aan te passen aan uw organisatie.

Training

Deze in company training kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.

Bij een individuele training worden theorie en praktijk gecombineerd in 1 dagdeel. Bij een groepstraining starten wij met de theorie 1 dagdeel, gevolgd door 1 dagdeel praktijk. Groepsgrootte maximaal 10 personen.